Ready Meals / Beans

Beans

Baked Giant Beans Palirria S.A. | Greece PAL2001 Retail Product / Foodservice Product
Baked Giant Beans Palirria S.A. | Greece PAL2002 retail Product
Beans (Small) Giahni Palirria S.A. | Greece PAL2002A retail Product
Greek Bean Soup Palirria S.A. | Greece Beans | PAL2005 retail Product
Natural Giant Beans Palirria S.A. | Greece PAL2006 Retail Product / Foodservice Product
Piato Baked Giant Beans Palirria S.A. | Greece PAL2051 retail Product
Baked giant beans ZENITH | Greece Beans | retail Product
Baked small beans ZENITH | Greece Beans | retail Product
Green beans in oil ZENITH | Greece Beans | retail Product
Our Brands
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • misko
 • kriton
 • loumidis
 • loumidis cafe
 • loux
 • mgf
 • paliria
 • nescafe
 • nestle
 • olympous
 • orino
 • sdoukos
 • royal
 • papadopoulos
 • papadimitriou