Ready Meals / Stuffed Vine Leaves

Stuffed Vine Leaves

Stuffed Vine Leaves Palirria S.A. | Greece Stuffed Vine Leaves | PAL1001 Retail Product / Foodservice Product
Stuffed Vine Leaves Palirria S.A. | Greece Stuffed Vine Leaves | PAL1004 retail Product
Piato Stuffed Vine Leaves Palirria S.A. | Greece PAL1051 retail Product
Ampotis Stuffed Vine Leaves Palirria S.A. | Bulgaria PAL1070 Retail Product / Foodservice Product
Artemis Stuffed Vine Leaves Palirria S.A. | China PAL1070C Retail Product / Foodservice Product
Artemis Stuffed Vine Leaves Palirria S.A. | China PAL1075 retail Product
Ampotis Stuffed Vine Leaves Palirria S.A. | Bulgaria PAL1095 retail Product
Μy Greek Meze “Dolma” - Stuffed Vine Leaves” Palirria S.A. | Greece MGM1004 retail Product
Our Brands
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • misko
 • kriton
 • loumidis
 • loumidis cafe
 • loux
 • mgf
 • paliria
 • nescafe
 • nestle
 • olympous
 • orino
 • sdoukos
 • royal
 • papadopoulos
 • papadimitriou