Meats & Poultry / Halal Gyro Cones

Halal Gyro Cones

Gyro Cones Halal |20 lbs Loumidis Foods | USA Halal Gyro Cones | MFGH1220 foodservice Product
Gyro Cones Halal |10 lbs Loumidis Foods | USA Halal Gyro Cones | MFGH1410 foodservice Product
Halal Gyro Cones |20 lbs Olympia Foods | USA Halal Gyro Cones | KRNOLY foodservice Product
Halal Gyrokones |10 lbs Kronos Foods | USA Halal Gyro Cones | KRN6635 foodservice Product
Halal Gyro Cone |20 lbs Kronos Foods | USA Halal Gyro Cones | KRN6645 foodservice Product
Our Brands
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • misko
 • kriton
 • loumidis
 • loumidis cafe
 • loux
 • mgf
 • paliria
 • nescafe
 • nestle
 • olympous
 • orino
 • sdoukos
 • royal
 • papadopoulos
 • papadimitriou